Fodervärd – hur funkar det?

Fodervärd – hur funkar det?

Alla Tiders Kennel är en liten kennel och så vill vi ha det. Vi anser att varje hund har rätt till all den uppmärksamhet och kärlek som den behöver, och därför vill vi inte ha mer än ett fåtal hundar hemma. Nu har vi nått det taket och därför önskar vi i kommande kull sälja en tikvalp med bibehållen avelsrätt – det som tidigare kallades ”halvfoder”.

Detta innebär att valpen säljs till halva ordinarie priset och att vi som uppfödare har rätt till en valpkull (tikens första).  Äganderätten övergår till köparen direkt vid leveransen av valpen, men vi skriver ett särskilt avtal (som Svenska Kennelklubben tagit fram) som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter respektive säljare och köpare har gällande avelsrätten dvs rutiner kring parning, dräktighet och valpning för en valpkull. Som valpkull räknas minst en levande valp vid fem veckors ålder. Den längsta giltighetstiden för avtalet är tills tiken fyllt fem år.

Du som köpare av en valp med bibehållen avelsrätt hjälper till att möjliggöra för oss som uppfödare att fortsätta vårt avelsarbete med den kynologiskt viktiga svenska nationalrasen Västgötaspets. Valpen som vi väljer att sälja med bibehållen avelsrätt är speciellt utvald och ett viktigt tillskott till aveln. Vi som uppfödare står förstås för alla kostnader i samband med parning och valpning. De kostnader som även en ”vanlig” valpköpare har såsom exempelvis; försäkring, mat, valpkurs och andra aktiviteter faller naturligtvis på dig som ägare av hunden.

När det är dags för tikens valpkull lånar vi henne i några dagar för parning. Under större delen av dräktigheten bor hon hemma hos dig och du sköter om henne på det sätt vi kommit överens om.  Två veckor före beräknad valpning flyttar hon till oss och bor här tills valparna är 8 veckor. Från och med att valparna är 4 veckor är du och din närmaste familj hjärtligt välkomna att besöka oss.

Vi förväntar oss att du som köpare av en ”fodervalp” ger hunden samma trygga, aktiva och kärleksfulla hem som vilken annan valp som helst. Vi ser helst att du är intresserad av att träna och gärna meritera din hund, men om inte intresse finns för t ex utställning kan vi istället ta med tiken och ställa ut henne några gånger. För att underlätta kontakt är det bra om du bor söder om en tänkt linje från Stockholm till Strömstad.

Är detta något för dig? Skicka ett mejl till gunnel@allatiderskennel.se och beskriv vem du är, hur du lever och hur du tänker dig en framtid med en hund från oss på Alla Tiders Kennel

Alla Tiders Greta Goding
Alla Tiders Kennel