Avelsmål

Våra avelsmål

Vårt mål är att föda upp friska, sunda, lättlärda, trevliga och rastypiska Västgötaspetsar som lämpar sig till både arbete och utställning, men som framförallt passar till att bli älskade familjemedlemmar.
För oss är det viktigast att våra Västgötaspetsar har ett öppet, glatt humör och en nyfiken, alert attityd till allt som händer.

Vi lägger ner mycket stort arbete på att hitta så bra kombinationer av föräldradjuren som det bara är möjligt till varje valpkull.

Jag tycker att det är väldigt roligt att ställa ut våra hundar och naturligtvis är det ännu roligare om det går bra. Men, utställningsmeriter är inte ett kriterium för vårt val av avelsdjur. Västgötaspetsen är enligt min åsikt en gammal svensk lantras och det viktigaste är att så långt det är möjligt bevara rasen som den är idag.

Här kan du läsa en artikel som jag skrivit om varför det är viktigt att tänka annorlunda när det gäller avelsarbetet med västgötaspetsen >>